Tarbijakaitseseadus, 2019

Seadus näeb ette keskuse moodustamise Tarbija Kaitseamet (CCPA) ja eeskirjade koostamine e-kaubanduse platvormide ebaausate kaubandustavade ennetamiseks. See on oluline vahend tarbijate õiguste kaitsmisel; sätestab tarbijavaidluste lahendamise protsessi lihtsustamise ja tootevastutuse mõiste.

2019. aasta tarbijakaitseseadus jõustub tänasest, st 20. juulist 2020. See seadus annab tarbijatele volitused ja aitab neil oma õigusi kaitsta erinevate teatatud reeglite ja sätete kaudu, nagu tarbijakaitsenõukogud, tarbijavaidluste lahendamise komisjonid, vahendus, toote vastutus ja karistamine võltsitud/võltskaupa sisaldavate toodete valmistamise või müügi eest.

Seadus hõlmab Tarbijakaitse Keskameti (TAK) asutamist tarbijate õiguste edendamiseks, kaitsmiseks ja jõustamiseks. CCPA on volitatud läbi viima tarbijaõiguste rikkumiste uurimist ja algatama kaebusi/süüdistusi, nõudma ohtlike kaupade ja teenuste tagasivõtmist, ebaausate kaubandustavade ja eksitavate reklaamide lõpetamist, karistuste määramist eksitavate reklaamide tootjatele/kinnitajatele/väljaandjatele. Käesolevas seaduses käsitletakse ka e-kaubanduse platvormide ebaausa kaubandustava ennetamise reegleid. Avaldamisel on Tarbijakaitse Keskameti asutamise teatis ja e-kaubanduse ebaausa kaubandustava tõkestamise eeskirjad.

Selle seaduse kohaselt on iga e-kaubandusüksus kohustatud esitama teavet tagastamise, tagasimakse, vahetamise, garantii ja garantii, tarnimise ja saatmise, makseviiside, kaebuste lahendamise mehhanismi, makseviiside, makseviiside turvalisuse, tagasimaksevõimaluste kohta. jne, sealhulgas päritoluriik, mis on vajalik selleks, et tarbija saaks teha oma platvormil ostueelses etapis teadliku otsuse. Ta ütles, et e-kaubanduse platvormid peavad iga tarbijakaebuse kättesaamist kinnitama neljakümne kaheksa tunni jooksul ja kaebuse rahuldama ühe kuu jooksul alates käesoleva seaduse alusel laekumise kuupäevast. Lisaks lisas ta, et uus seadus toob sisse tootevastutuse mõiste ning toob selle kohaldamisalasse toote tootja, tooteteenuse osutaja ja toote müüja mistahes hüvitamisnõude puhul.

Uus seadus näeb ette tarbijavaidluste lahendamise protsessi tarbijakomisjonides lihtsustamise, mis hõlmab muuhulgas riigi- ja ringkonnakomisjonide volitamist vaadata läbi oma tellimusi, võimaldades tarbijal esitada kaebusi elektrooniliselt ja esitada kaebusi tarbijakomisjonidele, mis tema elukoha jurisdiktsiooni, videokonverentsi läbivaatamiseks ja kaebuste vastuvõetavuse kohta, kui vastuvõetavuse küsimust ei otsustata kindlaksmääratud 21 päeva jooksul.

Uues seaduses on sätestatud vaidluste alternatiivse lahendamise mehhanism. See lihtsustab otsustusprotsessi. Tarbijakomisjon suunab kaebuse vahendamiseks, kui on olemas võimalus varajaseks lahendamiseks ja pooled sellega nõustuvad. Vahendust peetakse tarbijakomisjonide egiidi all asutatavates vahendusüksustes. Vahendusmenetluse teel kokkuleppe peale edasi ei kaevata.

Tarbijavaidluste lahendamise komisjoni reeglite kohaselt ei võeta juhtumite esitamise eest tasu kuni Rs. 5 lakh. Kaebuste elektrooniliseks esitamiseks on ette nähtud sätted, tuvastamatutele tarbijatele võlgnetava summa krediit Tarbijakaitsefondile (CWF). Riigikomisjonid edastavad keskvalitsusele kord kvartalis teavet vabade ametikohtade, kõrvaldamise, kohtuasjade poolelioleku ja muude küsimuste kohta.

Samuti toob uus seadus kasutusele tootevastutuse mõiste ning toob selle kohaldamisalasse toote tootja, tooteteenuse osutaja ja toote müüja mistahes hüvitamisnõude osas. Seadus näeb ette võltsitud kauba valmistamise või müügi eest pädeva kohtu karistuse. Kohus võib esimese süüdimõistva kohtuotsuse korral peatada isikule antud tegevusloa kuni kaheks aastaks ning teise või hilisema süüdimõistva kohtuotsuse korral tegevusloa tühistada.

Selle uue seaduse alusel kehtivad peale üldreeglite ka tarbijakaitse kesknõukogu eeskirjad, tarbijavaidluste lahendamise komisjoni eeskirjad, riigi-/piirkonnakomisjoni presidendi ja liikmete määramise eeskirjad, vahenduseeskirjad, näidiseeskirjad ja e-kaubanduse eeskirjad ning tarbijakomisjoni menetluse eeskirjad. , Vahendusmäärused ja halduskontroll osariigi komisjoni ja ringkonnakomisjoni määruste üle.

Tarbijakaitse Kesknõukogu eeskirjad on sätestatud tarbijakaitseküsimustes nõuandva organi Tarbijakaitse Kesknõukogu moodustamiseks, mida juhib liidu tarbija-, toidu- ja avaliku jaotuse minister, aseesimehena riigiminister ja 34 liiget alates aastast. erinevad valdkonnad. Kolmeaastase ametiajaga nõukogus on tarbijaküsimuste eest vastutav minister igast piirkonnast – põhja-, lõuna-, ida-, lääne- ja NER-i piirkonnast. Samuti on ette nähtud konkreetsete ülesannete täitmiseks liikmete hulgast töörühmade moodustamine.

Varasemas 1986. aasta tarbijakaitseseaduses anti õiguskaitsele juurdepääs ühest punktist, mis on samuti aeganõudev. Uus seadus võeti kasutusele pärast paljusid muudatusi, et kaitsta ostjaid mitte ainult traditsiooniliste müüjate, vaid ka uute e-kaubanduse jaemüüjate/platvormide eest. Ta ütles, et see seadus osutub oluliseks vahendiks tarbijate õiguste kaitsmisel riigis.

***

REKLAAM

JÄTA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisesta oma nimi siia

Turvalisuse huvides on vaja kasutada Google'i teenust reCAPTCHA, mis kuulub Google'i alla PRIVAATSUS ja Kasutustingimused.

Nõustun nende tingimustega.